kbt-terapeut-göteborg

Grundutbildad behandlare/terapeut i psykoterapi. Vad innebär det?

I enlighet med Socialstyrelsens regler och förordningar ger min examen i psykoterapi behörighet att diagnosticera och behandla klienter. För att bli antagen till programmet vid KAU krävdes 3 års akademiska heltidsstudier i något människoinriktat ämne, för min del beteendevetenskap. I programmet ingick utöver en grundläggande psykoterapiutbildning á 60 hp, ytterligare 60 hp i psykologi på avancerad nivå. Den obligatoriska klientpraktiken var förlagd på BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Trollhättan under 1,5 år med handledning. År 2014 var jag färdig med min masteruppsats som undersökte effekter av mindulness, ensamt eller i floatingtank, jämfört med en grupp som fick vila i fåtölj. Samma år startade jag egen terapimottagning då jag längtade efter att få använda mig av det jag lärt mig.


Bra att veta om Österling KBT

Österling KBT-center är en privat psykoterapimottagning i centrum av Göteborg. Mottagningen drivs av mig, Noomi Österling, utbildad beteendevetare (klicka här) vid Göteborgs universitet och fil. master i psykologi vid Karlstads universitet (inriktning vård & stödsamordning och KBT). En utökad, 60 Hp grundutbildning i psykoterapi ingick i programmet, för betyg/kursspecifikation: klicka här. Jag har även en utbilning som mindfulnessinstruktör steg 1 i MBSR.  Andra utbildningar  är USKA inriktning psykiatri, (vuxenutb. GBG, 2010) och jag har arbetat över 20 år inom LSS med ungdomar och vuxna. Andra arbeten är handledare för personal-grupper inom LSS. Tidigare verkade jag under många år inom det konstnärliga fältet och är även utbildad IT- och kommunikationsteknolog (internationellt masterprogram, Art & Technology, Chalmers 2008).
I mitt arbete som grundutbildad terapeut (steg 1) har jag handledning. jag lyder under sekretesslagen, har tystnadsplikt och för journal. Jag är medlem i sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier) och ICCE (the International Center for Clinical Excellence community).

All terapi på KBT-center bygger på beforskade diagnosspecifika, ofta transdiagnostiska terapi-modeller som tillhör KBT-familjen. Vanligt är inslag av ACT, DBT, Compassion-fokuserad terapi, mindfulness och MI. Vid parterapi utgår jag från IBCT, Integrerad beteendeterapi för par, som innefattar beteendeterapi och ACT, ibland med tillägg av DBT (dialektiskt beteendeterapi) och Compassion-fokuserad terapi.

Eftersom det forskas och ständigt händer mycket inom KBT försöker jag hålla mig uppdaterad och utveckla min kompetens, bland annat genom att gå kortare eller längre kurser se text nedan:


Fristående universitetskurser i psykologi:

 • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp., Mälardalens högskola 2020.
 • Working With Core Beliefs of 'Never Good Enough' September 18th, 2019, Credits: 4.00. NICABM (The National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine).

 • Emotioner inom psykopatologi, kurs på avancerad nivå, 15 Hp. Mittuniversitetet, HT 2017.
 • MI (motiverande samtal + kodning) ur ett folkhälsoperspektiv Staffan Hultgren, 7,5 Hp. GIH STHLM, HT 2016.
 • Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, avancerad nivå vid psykologiska institutionen,15 Hp. GBG universitet, HT 2015.
 • Beteendemedicin och hälsopsykologi I och 2, 30 Hp. Mittuniversitetet, VT 2011.
 • Introduktion till Beteendeterapi och KBT, 7,5 Hp, Mittuniversitetet, VT 2011

Övriga:

 • RFSL grundkurs i HBTQ: normer, Hbtq-begrepp, lagar och mänskliga rättigheter, bemötande, februari 2019.
 • Fördjupningskurs IPNB" (interpersonell neurobiologi) med fokus på hur neurobiologisk anknytning och medvetande samspelar i utveckling, pedagogik och behandling. Kursen Ingår som specialistkurs för psykologer, med Ingrid Almgren Sjölander GBG, 2018-2019.
 • Krishantering och psykologisk första hjälp, med Ingrid Almgren Sjölander, HT 2018.
 • Parterapi utifrån IBCT och DBT, kurs med Alex Pimenta och Sally Marshall, GBG, VT 2018. 
 • Experiencing CBT from the inside out: A self‐practice/self‐reflection workshop for therapists. Workshop med James Bennet-Levý; GBG, Sept 2017.
 • KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna för Irena Makower, kurs GBG, HT 2015.
 • Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders" webinar med Shannon Zavala och David Barlow, VT 2015.
 • Schema Therapy: Basics and Beyond, webinar med Wendy Behary, VT 2015.
 • CBT for Obsessive disorders, webinar med Paul Salkovskis, VT 2015.
 • Mindfulnessinstruktör med första steget i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för Andries Kroese VT 2011, Sthlm.
 • KBT-behandling vid sömnstörningar (insomni) med Markus Jansson-Fröjmark & Maria Söderström, Sthlm, HT 2010.