Kbt göteborg
bra terapeut kbt


Innan behandlingsstart i individualterapi träffas klient och terapeut två till tre gånger. För beskrivning av parterapi klicka här. Syftet med de första träffarna är att samla in information. Om terapeuten bedömer att hon kan ge den behandling som klienten behöver och klienten är positiv till att inleda en terapi, görs en behandlingsplan med konkreta målsättningar. Innan och under terapins gång är det vanligt med olika formulär som fylls i hemma och under besöken. 

I en KBT-behandling delas hemuppgifter ut mellan träffarna. Hemuppgifter är centrala för en lyckad behandling och uppgifterna kan ibland  upplevas som utmanande. Rent allmänt kan sägas att klienterna behöver vara öppna för att pröva nya sätt att göra saker på, även om det upplevs vara svårt. När motivationen sjunker, vilket är normalt i en terapiprocess, arbetar vi tillsammans. Jag som terapeut är då med och stödjer.


För att terapin ska ge ett bra resultat är det viktigt att du känner dig fri att prata om det som känns allra svårast. Att du upplever att du blir lyssnad på och tagen på allvar. Endast du själv har kunskapen om vad du tänker, vad du känner och vad du gör i vissa situationer. Terapeuten bidrar med den professionella kunskapen för att nå en förändring och dina mål. Att du berättar, även om det känns svårt, är alltid en förutsättning för att ha något konkret att arbeta med.


All behandling på KBT-center bygger på kognitiv beteendeterapi. Inriktningen är på nyare former av KBT som ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (compassionfokuserad terapi) och DBT (dialektiskt beteendeterapi), alla med inslag av Mindfulness i olika former. Vad du känner i kroppen fokuseras på i lika stor utsträckning som samtal/utforskande av dina tankar och tolkningar. I parterapi jobbar terapeuten utifrån IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) samt DBT (dialektiskt beteendeterapi).


Behandlingarna hos mig sker i individuella terapisamtal och emellanåt erbjuds även kurser i grupp. Det kan vara bra att veta att alla som deltar i gruppformaten skriver på ett avtal om tystnadsplikt.


För att behålla framstegen i behandlingen sammanställer vi tillsammans en vidmakthållandeplan. Planen är ett effektivt sätt att hantera och förhindra återfall i gamla mönster. Den ska beskriva vad du bör vara uppmärksam på, de strategier som varit hjälpsamma i terapin och det som du behöver fortsätta att träna på. Det ska framkomma hur du ska agera vid ett eventuellt bakslag av det som du uppfattar problematiskt.


Vid behov bokas uppföljningssessioner/boostersamtal upp efter behandlingen.