Här hittar du Österling KBT-center Göteborg

PRISER OCH BRA ATT VETA OM ÖSTERLING KBT-center:

Individualterapi: 900 kr per besök. Kvällstaxa: 1 000 kr per besök. Det första bedömningssamtalet

kostar 500 kr. Vid fler bedömningssamtal (vilket i princip är nödvändigt) gäller ordinarie dag- eller

kvällstaxa. Kvällstaxa tas ut från kl. 17:00 och framåt. Det finns möjlighet att boka individualterapi

vissa helgdagar (Gäller inte det första bedömningssamtalet). Kostnad är då 1.300 kr per besök. 

Varje besök är 50-60 minuter. Beroende på arten av problematik varierar längden på terapin. Vanligt är

10-20 sessioner efter bedömningen. Behandling vid komplex problematik kan kräva betydligt längre tid.

Träffarna sker normalt en gång per vecka för att hålla kontinuitet mellan dem.


Företag: Om företag betalar tillkommer 25 % moms på kostnaden.

För att hitta hit: se karta längst ner på denna sida.


Parterapi: Ett paket med fyra träffar dagtid kostar 4800 kr. I paketet ingår ett gemensamt första parsamtal ca 60 min. Efter det första samtalet beslutar paret hemma eller på plats om de vill fortsätta. Om parterna vill vänta med att bestämma sig betalas 1300 kr efter det första samtalet på plats, via swish eller via faktura (kostnaden dras sedan av från paketpriset om parterna bestämmer sig för att fortsätta).

Om paret bestämmer sig på plats att fortsätta, får de med sig skattningsformulär att fylla i på egen hand. Om paret vill vänta med att bestämma sig, mejlas frågeformulären ut i de fall som paret vill fortsätta. Formulären fylls i hemma och tas sedan med till nästa gång då terapeuten träffar parterna var för sig (ca 70 min per gång). Vid det individuella samtalet betalar en av parterna paketet (om det inte har gjorts tidigare). Det går även att få kostnaden på en mail-faktura + en administrativ kostnad på 100 kr.

Därefter hålls ett återkopplingssamtal med paret där behandlaren presenterar hur hon ser på deras problem och om de kan inleda en terapi. Om  alla är positiva till att starta en behandling presenteras ytterligare information om denna. Ibland räcker dessa 4 sessioner för att paret själva ska kunna gå vidare, ofta krävs fler sessioner.

Det första samtalet (om inte paket á 4 träffar valts) kostar 1300 kr. Efter de första 4 samtalen: 1300 kr per besök dagtid. Kvällstaxa 1.400 kr per besök. Notera att helgträffar inte räknas in här men finns möjlighet att boka.


Betalning och avbokning/återbud

Österling KBT-center Göteborg handhar inga kontanter på mottagningen och betalning sker på plats med swish: 123 59 34 609.

Det finns möjlighet att betala via faktura som mejlas utför samtliga besök under en månad ut, plus en administrativ avgift på 100 kr. Den fakturan betalas i slutet av samma månad. För företag gäller en längre betalningsfrist om så önskas.

Avbokning/Återbud 

Avboka i god tid via sms, mejl eller telefonsvarare:  Klicka här för att avboka via mejl eller telefonsvarare.

Om du inte har möjlighet att komma till bokad tid och skälet är att du är förkyld/satt i karantän, finns möjlighet att samtala via krypterad länk på din bokade tid.

Kostnadsfri avbokning gäller från och med 48 timmar innan bokad tid.

Halva kostnaden debiteras när avbokningen sker 24 - 48 timmar innan bokad tid. 

Hela kostnaden debiteras om återbud inkommer 24 timmar eller mindre innan den bokade tiden.


Mottagningen ligger på plan 3 ovanför Ungdomsmottagningen. Ta med legitimation vid första besöket.