Österling KBTÖsterling KBT Göteborg        Om mig       Om psykoterapi       Tjänster      Parterapi       Priser & bra att veta       Boka KBT här    


Om terapi i KBT

Innan behandlingsstart i enskild terapi träffas klient och terapeut två till tre gånger. För beskrivning av parterapi klicka här. Syftet med de första träffarna är att samla in information. Om terapeuten bedömer att hon kan ge den behandling som klienten behöver och klienten är positiv till att inleda en terapi, görs en behandlingsplan med konkreta målsättningar. Innan och under terapins gång är det vanligt med olika formulär som fylls i hemma och under besöken. 

bra terapeut kbt

I en KBT-behandling delas hemuppgifter ut. Hemuppgifter är centrala för en lyckad behandling och uppgifterna kan ibland  upplevas som utmanande. Rent allmänt kan sägas att klienten behöver vara öppen för att pröva nya sätt att göra saker på, även om det upplevs vara svårt. När motivationen sjunker, vilket är normalt i en terapiprocess, arbetar vi tillsammans. För att terapin ska ge ett bra resultat är det viktigt att du som klient känner dig fri att prata om det som känns allra svårast. Att du upplever att du blir lyssnad på och tagen på allvar. Endast du själv har kunskapen om vad du tänker, vad du känner och vad du gör i vissa situationer. Terapeuten bidrar med  den professionella kunskapen för att nå en förändring och dina mål. Att du berättar, även om det känns svårt, är alltid en förutsättning för att ha något konkret att arbeta med. Normalt är en terapi mellan 12-20 gånger, ibland längre, beroende på dina behov.