Österling KBT


Österling KBT är en privat mottagning på Aschebergsgatan 46 i Göteborg som erbjuder KBT till enskilda och parterapi med inriktning IBCT. IBCT är en form av KBT speciellt utformat för par. Jag tar emot vuxna och unga vuxna från 16 år. Möjlighet finns till samtal online.


Rabatterbjudande för heltidsstuderande universitet/högskola klicka här


Det finns många anledningar att gå i KBT men människor söker ofta professionellt stöd när de upplever att de inte lever det liv de vill leva. Vanliga kontaktanledningar kan vara svårigheter i relationer, oro, ångest, negativa tankar om sig själv, livet och andra. Ibland har det utvecklats till social ångest, paniksyndrom, depression, tvång för att nämna några vanliga diagnoser. Andra kortare kontakter kan gälla rådgivande samtal och samtal med fokus på personlig utveckling. 


Kognitiv beteendeterapi kan sägas vara grundad i evidensbaserad praktik (EBP) som kortfattat betyder att terapeuten i sin bedömning och behandling använder det som har bäst vetenskapligt stöd just nu för klientens specifika svårigheter. Kognitivt inriktade beteendeterapier har fått höga poäng av klienter i många studier och det kan vara värt att nämna att KBT innehåller många olika versioner. Trots det ingår vissa kärnprinciper som ska finnas med för att behandlingen kan betraktas som en kognitivt inriktad beteendeterapi.

För att boka tjänster åt företag och offentlig verksamhet läs mer här.


Om mig


Jag som arbetar på mottagningen heter Noomi Österling och är grundutbildad i psykoterapi med inriktning KBT, sk. steg 1. Min vidareutbildning till leg. psykoterapeut (psykoterapeutprogrammet på halvtid) påbörjas i år. Min grundutbildning var inom ramen för masterprogrammet i psykologi vid Karlstads universitet. Betyg och kursspecifikation: klicka här. I grunden är jag beteendevetare (fil. kand GBG universitet) och jag är även mindfulness-instruktör med steg 1 (MBSR).

När du kommer till mig kan du vara säker på att mitt mål är att du ska känna dig lyssnad på och känna dig trygg. Att vi tillsammans arbetar framåt på ett sätt som gör att du kan uppnå förändring och få  förståelse för vad som lägger hinder ivägen för att leva det liv du vill leva.  Min del i det är att stödja och vara behjälplig med väl beforskade metoder.


I parterapi arbetar jag med IBCT, integrativ beteendeterapi för par, en väl beprövad metod för par som har fastnat i destruktiva och oönskade mönster. Det kan handla om att utforska huruvida ni ska fortsätta relationen eller hur ni kan förändra relationen och hitta tillbaka.

Terapin kan sägas vara en blandning av acceptansarbete och förändring.  Du kan läsa mer om parterapi här

Bästa Parterapi


Grupper för existentiella samtal & mindfulness


Vänder sig framförallt till dig utan psykisk ohälsa. Grupperna är små, 4-8 personer.

Har du eventuellt intresse av att vara med i någon av dessa grupper? 

Hör gärna av dig via boka/kontaktlänken.
Kostnad för terapi och bra att veta:


Pris dagtid för 55 min enskild terapi är 900 kr och 1000 kr för kvällstid efter 17:00. Pris parterapi klicka här

Onlinesamtal kan ges efter vi träffats på ett första bedömningssamtal på mottagningen. (OBS! Det krävs att du har en väl fungerande uppkoppling, att den är tillräckligt snabb och att du vet hur du skall ställa in din egen dator.)

Rabatt dagtid för heltidsstuderande (universitet/högskola): 750 kr.

Betalning sker med swish på plats eller faktura.

Mottagningen har hög tillgänglighet och du kan förvänta dig svar inom 24 timmar. Bokad tid kan oftast fås inom tre dagar.

Adress:


Aschebergsgatan 46 Göteborg, 1-2 min promenadavstånd från Landala torg/ Kapellplatsen. I området finns flera bilparkeringar.

© Noomi Österling


unsplash