Österling KBTÖsterling KBT Göteborg        Om mig       Om psykoterapi       Tjänster      Parterapi       Priser & bra att veta       Boka KBT här         


Jag som behandlar och driver mottagningen heter Noomi Österling och är grundutbildad psyko-terapeut/behandlare i KBT. Min utbildning i psykoterapi fick jag på masterprogrammet i psykologi med inriktning KBT vid Karlstads universitet. Betyg och kursspecifikation:klicka här. Jag har en fil.kand. i beteendevetenskap från GBG universitet i grunden. Utöver psykologistudier är jag utbildad mindfulnessinstruktör steg 1 (MBSR) och har erfarenhet av Vipassana. Andra utbildningar är USKA inriktning psykiatri med erfarenhet av över 20 år inom LSS. Andra erfarenheter är som handledare för personalgrupper inom LSS. Tidigare verkade jag under många år inom det konstnärliga fältet och utbildade mig därefter till IT- och kommunikationsteknolog (Masterprogram Art&Technology, Chalmers 2008). 


                          

                          


Om Österling KBT

Grundutbildad KBT-behandlare/terapeut i psykoterapi. Vad innebär det?

I enlighet med Socialstyrelsens regler och förordningar ger min examen i psykoterapi behörighet att diagnosticera och behandla klienter. För att bli antagen till masterprogrammet i psykologi vid KAU krävdes 3 års akademiska heltidsstudier på grundläggande nivå. I programmet ingick utöver en grundläggande psykoterapiutbildning á 60 hp (sk. steg 1 utökad med 15 hp), 60 hp i psykologi på avancerad nivå. Den obligatoriska klientpraktiken var i mitt fall förlagd på BUP i Trollhättan under 1,5 år med handledning. År 2014 var jag färdig med min masteruppsats som undersökte effekter av mindfulness, ensamt och i floatingtank, jämfört med en kontrollgrupp. Samma år startade jag egen terapimottagning då jag längtade efter att få använda mig av det jag lärt mig.

I mitt arbete som grundutbildad behandlare har jag tystnadsplikt och för givetvis journal. Jag är styrelseledamot i Vsf-KBT, västsvenska lokalföreningen i Sf-KBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Jag är även medlem i ICCE (International Center for Clinical Excellence Community).

All terapi på mottagningen bygger på beforskade diagnosspecifika och transdiagnostiska terapimodeller som tillhör KBT-familjen. Vanligt är inslag av ACT, DBT, Compassion, Mindfulness och MI. Vid parterapi utgår jag från IBCT, Integrerad beteendeterapi, en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund. IBCT är en blandning av klassisk KBT och modernt acceptansarbete. Metoden är användbar även i andra situationer, exempelvis i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

Det forskas mycket inom KBT och jag håller mig uppdaterad för att mina klenter ska få den bästa behandlingen, bland annat genom att gå kortare eller längre kurser, se urval nedan:


Universitetskurser i psykologi:

 • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp., Mälardalens högskola, 2020.
 • Working With Core Beliefs of 'Never Good Enough' September 18th, 2019, Credits: 4.00. NICABM (The National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine).

 • Emotioner inom psykopatologi, kurs på avancerad nivå, 15 Hp. Mittuniversitetet, HT 2017.
 • MI (motiverande samtal + kodning) ur ett folkhälsoperspektiv med Staffan Hultgren, 7,5 Hp. GIH STHLM, HT 2016.
 • Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, avancerad nivå vid psykologiska institutionen,15 Hp. GBG universitet, HT 2015.
 • Beteendemedicin och hälsopsykologi I och 2, 30 Hp. Mittuniversitetet, VT 2011.
 • Introduktion till Beteendeterapi och KBT, 7,5 Hp, Mittuniversitetet, VT 2011

Övriga: 

 • EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) digital kongress 2-5 sept 2020, "Adapting CBT to socially and culturally diverse environments".
 • RFSL grundkurs i HBTQ: normer, Hbtq-begrepp, lagar och mänskliga rättigheter, bemötande, februari 2019.
 • Fördjupningskurs IPNB" (interpersonell neurobiologi) med fokus på hur neurobiologisk anknytning och medvetande samspelar i utveckling, pedagogik och behandling. Kursen Ingår som specialistkurs för psykologer, med Ingrid Almgren Sjölander, GBG, 2018-2019.
 • Krishantering och psykologisk första hjälp, med Ingrid Almgren Sjölander, HT 2018.
 • Parterapi utifrån IBCT och DBT, kurs med Alex Pimenta och Sally Marshall, GBG, VT 2018. 
 • Experiencing CBT from the inside out: A self‐practice/self‐reflection workshop for therapists. Workshop med James Bennet-Levý; GBG, Sept 2017.
 • KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna för Irena Makower, kurs GBG, HT 2015.
 • Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders" webinar med Shannon Zavala och David Barlow, 2015.
 • Schema Therapy: Basics and Beyond, webinar med Wendy Behary, VT 2015.
 • CBT for Obsessive disorders, webinar med Paul Salkovskis, VT 2015.
 • Mindfulnessinstruktör med första steget i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för Andries Kroese VT 2011, Sthlm.
 • KBT-behandling vid sömnstörningar (insomni) med Markus Jansson-Fröjmark & Maria Söderström, Sthlm, HT 2010.