Österling KBTÖsterling KBT Göteborg        Om mig       Om psykoterapi       Tjänster      Parterapi       Priser & bra att veta       Boka KBT här    


Hälsoångest eller hypondri KBT anses ha god effekt vid hälsoångest. Att ibland oroa sig för att få eller att ha en sjukdom är normalt. Det kan till och med ses som något positivt eftersom rädslan kanske får oss att leva sundare och på så sätt förebygga framtida sjukdom. I de fall oron för att vara sjuk inte tycks avta och börjar ta sig orealistiska proportioner kan den istället inverka negativt på vår hälsa och välmående. Det är det som kallas hälsoångest.


Hälsoångest är ganska vanligt i populationen och 1-5 % beräknas vara drabbade.Typisk fokus för oron är rädsla för cancer, hjärtfel eller olika neurologiska sjukdomar. Vissa personer uppger att de är ständigt oroliga, att deras uppmärksamhet hela tiden är riktad mot kroppsliga förändringar och sjukdomsinformation. Exv. är det vanligt att regelbundet söka igenom kroppen för att upptäcka förändringar. För andra uppkommer den starka oron för sjukdom i perioder, vanligt när personen upptäcker ett nytt och oväntat symtom eller märke i/på kroppen.

Hälsoångest förorsakar sänkt livskvalitet och ofta nedstämdhet och passivitet, koncentrationssvårigheter. Oron för sjukdom påverkar också personens relationer. Många drabbade söker ofta sjukvård medan en del tvärtom undviker att uppsöka läkare.